Liečba liekmi.


  • Myorelaxanciá ovplyvňujú svaly v celom tele. Vedú k celkovému uvoľneniu svalov (zníženie svalového napätia). Užívajú sa orálne.
  • Kontinuálna „intratekálna baklofenová“ infúzia. Baklofen sa podáva kontinuálne do miechového kanála pomocou ihly. Uvoľňuje svaly dolných končatín.
  • Ďalšou možnosťou je injekčná terapia, ktorá sa podáva cielene do spastických svalov, aby sa uvoľnili len postihnuté svaly. Sú to napr. injekcie botulotoxínu. Spolu s fyzioterapiou predstavuje botulotoxín jeden z hlavných liečebných postupov pri detskej mozgovej obrne. Uvoľňuje svaly, takže uľahčuje fyzioterapii zlepšiť funkčnú schopnosť a kvalitu života dieťaťa.

Stránka je podporovaná z edukačného grantu spoločnosti Liek, sro, Hviezdoslavova 19, 903 01 Senec. Kontakt: info@lieksro.sk.
Dátum poslednej aktualizácie: 8.4.2013