Na začiatku bude Vaše dieťa podstupovať liečbu, ktorá nezahŕňa lieky.


Patrí sem:

  • Fyzioterapia – naťahuje skrátené svaly (alebo svaly ktorým hrozí skrátenie) a pomáha zlepšiť svalovú silu
  • Ortézy, dlahy a výstuhy – predstavujú oporu pre svaly a stabilizuje uvoľnené kĺby
  • Používanie fixácie – týmto sa predchádza skracovaniu svalov, alebo sa skracovanie svalov zastavuje. Tento dej sa označuje ako „ mierna fixovaná kontraktúra“. Najčastejšie sa používa uloženie členku do fixácie.

Stránka je podporovaná z edukačného grantu spoločnosti Liek, sro, Hviezdoslavova 19, 903 01 Senec. Kontakt: info@lieksro.sk.
Dátum poslednej aktualizácie: 8.4.2013