Aké formy detskej mozgovej obrny poznáme?

Detská mozgová obrna je klasifikovaná podľa toho, ako postihuje rôzne svaly.

Pokiaľ sú svaly príliš napnuté a stuhnuté, bude Vaše dieťa stuhnuté a bude mať „trhavé“ pohyby. Táto forma sa nazýva „spastická detská mozgová obrna – spasticita“. V prípade spastickej mozgovej obrny sú svaly príliš krátke a rigidné, čo vedie k stuhnutým, trhavým pohybom.

Pokiaľ svalom chýba svalové napätie – tonus, svaly sú príliš slabé. Vaše dieťa nebude pevné a bude sa pohybovať potácavo. Táto forma sa nazýva „ataktická detská mozgová obrna“. Ataktická mozgová obrna spôsobuje svalovú slabosť, čo vedie ku kolísavým, nestabilným pohybom.

Niektoré deti môžu trpieť kombináciou oboch foriem. Táto forma sa nazýva „atetoidná detská mozgová obrna“. Atetoidná mozgová obrna sťažuje dieťaťu schopnosť udržať vertikálnu pozíciu, alebo stabilnú pozíciu v sede alebo pri chôdzi. Pre deti je potom ťažké stáť priamo, alebo udržať stálu polohu pri sedení alebo pri chôdzi.


Stránka je podporovaná z edukačného grantu spoločnosti Liek, sro, Hviezdoslavova 19, 903 01 Senec. Kontakt: info@lieksro.sk.
Dátum poslednej aktualizácie: 8.4.2013