Čo je detská mozgová obrna?

Detská mozgová obrna je porucha pohybu a postoja v dôsledku poškodenia mozgu buď pred, v priebehu alebo krátko po pôrode.

Postihuje pohyby a držanie tela Vášho dieťaťa.

  • Je spôsobená poškodením mozgu pred narodením, v priebehu pôrodu, alebo krátko po pôrode
  • Postihuje normálne svalové pohyby
  • Zabraňuje Vášmu dieťaťu zvládanie činností, ktoré deti v danom veku robia, napr. chôdza, lezenie, uchopovanie predmetov

Niektoré deti majú aj ďalšie problémy. Napríklad ťažkosti s učením, poruchy zraku, sluchu alebo správania.


Stránka je podporovaná z edukačného grantu spoločnosti Liek, sro, Hviezdoslavova 19, 903 01 Senec. Kontakt: info@lieksro.sk.
Dátum poslednej aktualizácie: 8.4.2013